Opstookprotocol vloerverwarming

Opstookprotocol vloerverwarming

Parket op vloerverwarming/koeling

Zandcementvloer of wel cementdekvloer met vloerverwarming zijn extra gevoelig voor scheurvorming door het ontstaan van thermische lengteveranderingen. Dit risico is te beperken door de vloerverwarming in de zandcementvloer langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen.

Het onderstaande opstook en afkoelprotocol opgesteld door Bedrijfschap Afbouw gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie (en dus niet van een eventuele thermostaattemperatuur). In het algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 graden Celsius mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 graden Celsius als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het dus niet noodzakelijk is om 55 graden Celsius aan te houden, verdient het de voorkeur om het opstookprotocol op 40 graden Celsius af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 graden Celsius, de schadekans stijgt enorm!

Ook is het belangrijk dat de zandcementvloer op eindsterkte is. Dit maakt dat zandcementvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen mogen worden opgewarmd. Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de opwarmfase. Samengevat: zowel bij het opwarmen als bij het afkoelen moet het juiste tempo worden aangehouden.

Het is raadzaam het onderstaande opstookprotocol te hanteren voor cementdekvloeren met vloerverwarming:

1. Start met een watertemperatuur die 5 graden hoger is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.

2. Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 graden, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 graden is bereikt.

3. Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 graden.

4. Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 graden, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 graden bedraagt.

5. Wanneer er voldoende tijd beschikbaar is, is het te adviseren deze cyclus meerdere malen te herhalen.

6. Plaats op de cementdekvloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten kan worden gehouden. Indien het oppervlak van de zandcementvloer een temperatuur van 31 graden heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet.

Parket en vloerverwarming - Vastgelegde vloeren

Parket en vloerverwarming word al sinds de jaren ’70 toegepast en is goed te combineren, er zijn net als bij ieder ander product een aantal punten die van belang zijn;

a. De leidingen van het systeem dienen minimaal 3,5 cm onder het oppervlak van de dekvloer geplaatst te zijn.

b. Wanneer de dekvloer met daarin de vloerverwarmingsbuizen is gestort dient een droogtijd van minimaal 28 dagen aangehouden te worden. Is de dekvloer dikker, neem dan een extra droogtijd van een cm per week in acht.

c. Na deze periode het systeem opstoken met 2 ºC per dag tot dat de maximum temperatuur van het systeem bereikt is. Deze temperatuur aanhouden 24 uur per cm dikte aan de dekvloer ( b.v. 4 cm dekvloer = 4 x 24 uur ). Gedurende deze periode de ruimte goed ventileren!

d. Na deze periode de vloer geleidelijk laten afkoelen met 5 ºC per 24 uur totdat een temperatuur van ± 18 ºC. is bereikt aan het oppervlak van de dekvloer.

e. Het vochtpercentage mag na bovenstaande procedure niet hoger zijn dan 1,8 % bij zandcement.

Wanneer het percentage te hoog is de gehele procedure herhalen.

f. Voor aanvang van het plaatsen van het parket dient de temperatuur aan het oppervlak van de dekvloer tussen de 15 en 18 ºC te zijn.

g. Na het leggen deze temperatuur minimaal 3 dagen aanhouden.

h. Na 3 dagen de thermostaat met 1 à 2 ºC per dag opstoken totdat een maximum van 28 ºC. aan het oppervlak van de dekvloer is bereikt.

i. Vervolgens de thermostaat in omgekeerde volgorde terugzetten naar de gewenste temperatuur.

j. Wanneer u over een HR-ketel beschikt hoeft u hier verder gedurende het stookseizoen niets meer aan te veranderen.

Wij adviseren de opstartprocedure vanaf punt h. bij het begin van het stookseizoen opnieuw te hanteren.

De voorlooptemperatuur van het water in de leidingen mag niet hoger zijn dan 45 ºC.

De temperatuur aan het oppervlak van de dekvloer mag nooit boven de 28 ºC. uitkomen!

Kies altijd voor een stabiele houtsoort, Hagemeijer Vloeren kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Absoluut af te raden zijn; Jatoba, Beuken, Maple, Essen en Quatambu.

Kies voor een vast gelegde parketvloer, bij zwevend geplaatste vloeren ( lamel ) zal er een lager rendement gehaald worden. Het parket dient verlijmd te worden met een speciale lijm geschikt voor vloerverwarming. Indien er een ondervloer noodzakelijk is, kies dan voor “industrie” mozaïek.

De vloer niet lakken maar behandelen met olie of hardwax olie vanwege de ademende werking. Gebruik gedurende het stookseizoen een goede luchtbevochtiger.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein